Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113286


Jahngoshaye Khaghan
عنوان : جهانگشای خاقان

Author: Ahmadi, Nemat/ Jafroodi, Niloofar
مولف/نويسنده : احمدی، نعمت/ جفرودی، نیلوفر

ISBN: 978-600-8687-52-8

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786008687528

ISBN: 978-6008687528

Volume 1: 574 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در «جهانگشای خاقان» پس از ذکر مختصری از احوال اجداد شاه اسمعیل وقایع دوران زندگی وی کاملا و به ترتیب زمان وقوع آن‌ها بیان شده است و با دعا برای سعادت و خوشبختی شاه جوان طهماسب‌شاه که بعد از پدر خود، شاه اسمعیل، در روز دوشنبه ۱۹ رجب سال ۹۳۰ق/۲۳ مه۱۵۲۴م به تخت سلطنت نشست پایان می‌یابد. در متن نسخه اشعار فارسی و آیات قرآنی و احادیث رسول (ص) و همچین اشعار بسیاری از مولف آمده است. تقریبا هر باب کتاب با بیان ورود بهار و مضامین متناسب با موضوع آن باب آغاز می‌شود. زبان و سبک نگارش «جهانگشای خاقان» درست همان است که در روزگار وی رایج بوده، مولف اساسا نشر مصنوع به کار برده و انشای وی مانند سایر نویسندگانی است که در قرن شانزدهم میلادی در نواحی شمال شرقی ایران و ماوراءالنهر از تربیت و سرپرستی تیموریان برخوردار بوده‌اند. خوشبختانه مولف این کتاب کاملا متوجه است که کجا مطلب خود را به ساده‌ترین و صریح‌ترین زبان بیان کند. این‌جاست که تفاوت وی از نویسندگانی مانند وصاف آشکار می‌شود. مولف به کتاب‌هایی که از آن در تألیف «جهانگشای خاقان» استفاده کرده، اشاره نکرده است، غیر از کتابی که آن را «نسخه نامربوط» خوانده است.

Subject: History of Iran (post Islam)

Availability: In stock

Paperback for $28.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی