Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113287

A Brief History of Science
tarikhe mokhtasare elm
عنوان : تاریخ مختصر علم

Author: Bynum, William
مولف/نويسنده : باینم، ویلیام

ISBN: 978-964-185-616-0

Publisher: ney
ناشر : نشر نی

Translator: Farhadian, Mandana
مترجم : فرهادیان، ماندانا

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 5

Weight: 2

ISBN: 9789641856160

ISBN: 978-9641856160

Volume 1: 368 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : علم حیرت‌انگیز است. از پهنای بی‌کران فضا برایمان می‌گوید و از ریزترین موجود زنده؛ از اندام انسان و از تاریخ سیاره‌مان. دانشمندان و دانش‌ورزان، از سرِ شگفتی و حیرت، شروع کردند به بررسی و آزمایش و محاسبه و گاه به چنان کشف‌های تکان‌دهنده و بهت‌آوری رسیدند که آدمیان، پس از آن‌ها، با دنیا به طرز کاملاً جدیدی مواجه شدند. این کتاب، داستانی است پرماجرا در خلال زمان و مکان از روزگاران کهن تا به امروز؛ تا تازه‌ترین دستاوردهایی که انسان معاصر هنوز با آن‌ها درگیر است. و در این روایت از زندگیِ دانشمندانی می‌گوید که بعضی نام‌آشنا و برخی ناشناس‌اند. تاریخ مختصر علم شرحی است به زبانی ساده و شیرین از روند رشد علم درگذر قرن‌ها

Subject: Science general

موضوع کتاب: علوم (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی