Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113298

Hua hu ching: the unknown teachings of Lao Tzu
عنوان : هوآ هو چینگ، تعالیم نهایی لائوتسه

ISBN: 978-964-2842-52-0

Compiler: Walker, Brian
ویراستار/گردآورنده : والکر، برایان

Publisher: fara ravan
ناشر : فراروان

Translator: Bamdad. Omid
مترجم : بامداد، امید

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789642842520

ISBN: 978-9642842520

Volume 1: 144 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : من به ’راهی‌ کامل‘ در یگانگی با تائوی اسرار‌آمیز و بزرگ رسیده‌ام. آموزه‌های من ساده‌اند لیک چون بخواهی از آن‌ دین یا علم بسازی، از تو می‌گریزند. ژرف ولی‌ ساده، آن‌ها تمامیِ ‌حقیقتِ هستی‌ را در خود دارند. آنان که آرزوی دانستنِ ’حقیقتِ کُل‘ را در سر دارند، شادی را در خدمت و فعلی‌ می‌دانند که به خودشان باز می‌گردد و چون آن خدمت را به کمال رساندند، از تطهیرِ خود و خوراک دادن به خویش شادمان می‌شوند. و آن‌گاه که دیگران و خویش را تیمار کردند، برای گرفتنِ تعالیم به نزدِ فرزانه می‌روند. این راهِ ساده به صلح، راستی‌ و فراوانی‌ می‌رسد.

Subject: Religion (Buddha)

موضوع کتاب: دين (بودا)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی