Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113299

Mahmoud Tavakoli, an unknown figure in the Iranian National Movement
Mahmoud Tavakoli simaye nashenakhte dar nahzate meli iran
عنوان : محمود توکلی، سیمایی ناشناخته در نهضت ملی ایران

Author: Rohbani, Majid
مولف/نويسنده : رهبانی، مجید

ISBN: 978-600-8967-41-5

Publisher: jahane ketab
ناشر : جهان کتاب

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786008967415

ISBN: 978-6008967415

Volume 1: 296 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در دورانی که ایران با سیاست ایران به کلی دگرگون شده و نهضت ملی ایران درصدد باز اندیشی برآمده بود، کوشش‌های پراکنده بسیاری در سطح تفکر صورت گرفت که غنا و دربرگیری همسانی نداشت اما تاثیر همه آن‌ها تا سالیان سال بر نیروهای سیاسی ایران مشاهده می‌شود به خصوص تفکرات و ایده‌هایی که با آموزه‌های دینی یا سوسیالیسم دموکراتیک پیوند می‌خورد. چنان‌که رهبانی در روایت زندگی محمود توکلی نوشته است در طیفِ نیروهای چپ برخی به حزب توده وفادار ماندند و شماری سرخورده از سیاست‌ها و شیوه رهبری حزب، در پی اصلاح و بازسازی آن برآمدند. افرادی هم یکسره از آن فاصله گرفتند، گذشته را نقد کردند و جویای راه‌های تازه شدند که محمود توکلی جز این دسته بود.

Subject: History of Iran (biographies & memoirs), History of Iran (constitutional revolution)

Availability: In stock

Paperback for $22.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی