Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113301

Selected Poems of Rumi
Golbeithaye Shams
عنوان : گلبیت های شمس

ISBN: 978-600-6395-02-9

Compiler: Sayahzadeh, Mehdi
ویراستار/گردآورنده : سیاح زاده، مهدی

Publisher: mehrandish
ناشر : مهراندیش

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1394

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786006395029

ISBN: 978-6006395029

Volume 1: 250 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در آثار همهٔ گویندگان، ابیاتی را می توان دید که در پرداختن آن ها، درونمایه غنی تر و ساختار زیباتری، ذهن و زبان شاعر را تحت تأثیر قرار داده، پرداختن به این «شاه بیت» ها در آثار شاعران، همیشه مورد توجه و دقت پژوهشگران قرار گرفته است. اگرچه قوت معنی و غلبه ی جذبه و شوق عارفانه در همه ی غزل های مولانا، آن چنان توفنده و مواج است که ترجیح بیتی بر ابیات دیگر را دشوار می سازد و در واقع خواننده به عیان می بیند که روح بلند مولوی در تک تک آن ابیات، هر دم با رنگ و جلوه خاصی ظاهر می شود و تماشاگر را بی اختیار دنبال خود می کشد. با این حال این «گلبیت ها» با استمداد از قواعد آرایه های ادبی و ذوق و سلیقه شخصی تهیه شده است. کتاب حاضر با سبک و سیاق مشابه تقسیم بندی موضوعی در کتاب غزلیات شمس پدید آمده، امید است که بتواند خوانندگان علاقه مند به غزلیات مولانا را به برداشت دقیق تری از کلام این عارف نامدار نزدیک کند.

Subject: Persian literature (classical poetry), Persian literature (Mowlana and on Mowlana), Persian literature (classical prose)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی