Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113336

Party on the Island of Destiny
mehmani dar jazireye taghdir
عنوان : مهمانی در جزیره تقدیر

Author: Rahbin, Laleh
مولف/نويسنده : رهبین، لاله

ISBN: 978-622-235-137-3

Publisher: alborz
ناشر : البرز

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786222351373

ISBN: 978-6222351373

Volume 1: 504 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بخشی از کتاب: جای تامل نبود. باید هر چه زودتر خود را به جایی امن می رساند. او با موقعیت جزیره آشنا بود. برای همین به سرعت از آپارتمان بیرون رفت و دوچرخه ای را که در پارکینگ بود، برداشت. سوار شد و به سرعت خود را به جاده ای که به کوهستان می رفت رساند. سهیلا یک لحظه به پشت سر خود نگاه کرد. امواج درحال پیشروی بود. او با همۀ توان خود پا می زد. اما وقتی به دامنۀ تپه رسید، پازدن دیگر ممکن نبود. برای همین دوچرخه را رها کرد و با همۀ نیرو دوید. از تپه ماهورها بالا رفت. خود را به بلندترین نقطه رساند و از طعمۀ امواج شدن نجات پیدا کرد… همه، با وحشتی مضاعف، شروع به دویدن به هر سمتی کردند. همهمه و فریاد از هر سو برخاست. کسانی که خودرو داشتند به سرعت خود را به آن رساندند و حرکت کردند… وحشت از مرگ، سهیلا را پریشان کرد. در لحظه ای که فکر می کرد پایان عمرش نزدیک است، به بیهودگی سال هایی که گذرانده بود پی برد.

Subject: Persian literature (novel), Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $24.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی