Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113346

Life lacks something
Zendegi chizi kam darad
عنوان : زندگی چیزی کم دارد

Author: Mozafari savoji, Mehdi
مولف/نويسنده : مظفری ساوجی، مهدی

ISBN: 978-964-351-897-4

Compiler: Behbahani, Simin
ویراستار/گردآورنده : بهبهانی، سیمین

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: persian

Size: ~4.5 x 6

Publication Year: 1393

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789643518974

ISBN: 978-9643518974

Volume 1: 271 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : مظفری ساوجی زبان ساده ای دارد. زبانی سهل ممتنع که اگرچه ظاهرا ساده به نظر می رسد اما عمیق است و حاصل تأمّلات و تألمات اندیشه و عاطفه خیال انگیزی است که ذهن و زبان سیال و خلاق او برایش به ارمغان آورده است.از این لحاظ شعر برای شاعر تفنن نیست که مثلا بخواهد با آن خود و مخاطبش را سرگرم کند. گلدانی نیست که فقط برای زیبایی از گل های مصنوعی پر شده باشد و آن را در گوشه ای از اتاق پذیرایی گذاشته باشند.شاعر خوش تر دارد که رنگ و بوهای طبیعی را به ما نشان دهد. به همین دلیل از گلی حرف می زند که شبی سنگین و لاجرم غمگین، رنگ و بوی آن را در خود فرو برده است «سه گفت وگو»، «آینه های رنگ پریده»، «رنگ ها و سایه ها»، «سایه ام را بر دیوار جا گذاشته ام»، «شب به شیشه می زند»، «بیمارستان» و «از میان غزل ها» از بخش ها و عناوینی چون «مردگان»، «خوشبختی»، «درمانده»، «و هیچ کسی نیست»، «از زندگی»، «میراث»، «وصیت»، «زندگی»، «درمانده ها»، «شمعی در باد»، «معجزه!»، «گل یخ»، «انسان»، «غم و شادی»، «روزی گل و سنگ»، «معجزه»، «پوسیدگی» و « در خانه» از جمله اشعار این کتاب به شمار می آیند.

Subject: Persian literature (contemporary poetry), Persian literature (modern poetry)

Availability: In stock

Hard Cover for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی