Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113386

Why I am not Christian?
chera masihi nistam?
عنوان : چرا مسیحی نیستم؟

Author: Russell, Bertrand
مولف/نويسنده : راسل، برتراند

ISBN: 978-600-176-301-4

Publisher: jami
ناشر : جامی

Translator: Amiri, Farhang
مترجم : امیری، فرهنگ

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786001763014

ISBN: 978-6001763014

Volume 1: 208 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : مجموعه ای از مقالات، مناظره و سخنرانی های برتراند راسل است که نام آن از مقاله ای با نام: چرا مسیحی نیستم؟ برگرفته شده است. دین به سوال هایی که همیشه بشر را درگیر کرده پاسخ راحتی می دهد. ما چرا این جا هستیم؟ نقطه شروع زندگی چیست؟ چگونه باید رفتار کنیم؟ اما برتراند راسل ما را با جایگزین های سخت تری رها می کند: مسئولیت پذیری، خود مختاری و خودآگاهی. او به ما می گوید که وقت زندگی کردن همین حالاست، جای زندگی کردن همین جاست و راه شاد بودن، اطمینان از این است که دیگران نیز شاد هستند. راسل با تعریف مسیحیت کلیسایی شروع می کند و توضیح می دهد که چرا به خدا و جاودانگی ایمان ندارد و فکر نمی کند که مسیح بهترین و خردمندترین انسان ها بود. او برخی از استدلال های منطقی را برای وجود خدا در نظر می گیرد و به مواردی درباره الهیات مسیحی می پردازد و در نهایت از نظریه داروین حمایت می کند. وی هم چنین نسبت به وجود تاریخی حضرت عیسی-ع ابراز تردید می کند و اخلاق دین محور را که از نظر وی، عمدتا مبتنی بر ترس است زیر سوال می برد. خواه خواننده با نظرات برتراند راسل در - چرا من مسیحی نیستم - موافق باشد و خواه آن ها را رد کند. این کتاب یک چالش نیرومند برای تنظیم مفاهیم، بیان استادانه ی یک موقعیت فلسفی و خوشی ناب برای مطالعه می باشد و.

Subject: Philosophy (general), Religion (anti Christianity), Religion (Christianity)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی