Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113458


Fergheye Komoniste Iran va Seyed Ziaodin Tabatabaei
عنوان : فرقه کمونیست ایران و سید ضیاءالدین طباطبایی(1302-1299)

Author: Khosrow panah, Mohammad Hossein
مولف/نويسنده : خسروپناه، محمد حسین

ISBN: 978-622-7489-83-5

Publisher: shirazeh
ناشر : شیرازه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786227489835

ISBN: 978-6227489835

Volume 1: 228 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ندک زمانی بعد از سقوط کابینهٔ سیدضیاءالدین طباطبایی، در سال‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ شمسی سخن از بازگشت او در میان بود؛ بحث و موضوعی که با طرح نام وی به‌عنوان یکی از کاندیدهای وکالت در انتخابات دورهٔ پنچم مجلس شورای ملّی جنبه‌ای جدّی یافت. اگرچه در آغاز چنین تصور می‌شد که به صِرف اشاراتی چند به سوابق سیاسی سیدضیاءالدین در حمایت از سیاست‌های دولت بریتانیا در ایران می‌توان او را به‌راحتی از میدان خارج کرد امّا به‌تدریج روشن شد که وی احتمالاً از پایگاه و زمینه‌ای به‌مراتب فراتر از حمایت مفروض یک سفارت خارجی یا یک حوزهٔ محدود دوستان و آشنایان مطبوعاتی برخوردار است.

Subject: History of Iran (contemporary), History of Iran (post Islam), History of Iran (leftist and left parties in iran)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی