Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113459

Istanbul`s Iranians
عنوان : ایرانیان استانبول

Author: Hazrati, Hasan
مولف/نويسنده : حضرتی، حسن

ISBN: 978-622-782-5398

Publisher: logus
ناشر : لوگوس

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786227825398

ISBN: 978-6227825398

Volume 1: 220 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : استانبول برای ایرانیان در دوره قاجار یکی از کانون‌های مهم تجددخواهی و نوگرایی است. این شهر به‌ویژه در عصر مشروطه‌خواهی، برای احرار و اصلاح‌گران ایرانی حکم خانۀ دوم را داشت. در امان و دور از آزار و ستم دولت ایران، تاجران، بازرگانان، روزنامه‌نگاران و احرار زیادی در این شهر پناه گرفته و با ایجاد انجمن‌هایی مانند انجمن سعادت ایرانیان استانبول، انجمن خیریۀ ایرانیان استانبول، انجمن برادران و تأسیس و راه‌اندازی روزنامه‌های فارسی‌زبانی مانند اختر، شمس، سروش و خاور کوشیدند از تلاش آزادی‌خواهی در ایران به اشکال گونه‌گون مادی و معنوی پشتیبانی کنند. اثر حاضر سعی می‌کند در هفت جستار پرتوی بیفکند به این تکاپوها. در این میان در یکی از جستارها به دغدغۀ تجددگرایان عثمانی دربارۀ مسائل ایران و به‌ویژه موضوع اشغال تبریز به دست روس‌ها می‌پردازد. مقالۀ اخیر نشانگر آن است که در عصر مشروطه‌خواهی، نوگرایان دو کشور بی‌اعتنا به مرزهای مذهبی و جغرافیایی دل در گرو دست‌یابی به آرمان‌های مشترک انسانی در کنار هم علیه خودکامگی جبهه مشترکی برپا ساختند.

Subject: History of Iran (contemporary), History of Iran (post Islam), History of Iran (Qajar)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی