Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113477

The place of your lips
jaye paye labhaye to
عنوان : جای پای لبهای تو

Author: Behnami, Sahel (Raz)
مولف/نويسنده : بهنامی، ساحل ( راز)

ISBN: 978-964-193-735-7

Publisher: ali
ناشر : نشر علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789641937357

ISBN: 978-9641937357

Volume 1: 858 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در این کتاب می خوانید: قدم هایم را برای هزارمین بار به سمت تن ناله گویانش برمی دارم و با اخم به مو فرفری نشسته به بالای سرش خیره می شوم. بیشتر از سی دقیقه است که دستش را مدام به دور پوست کشیده شده ی شکمش می لرزاند و گوشی گردش را به آن نزدیک می کند، اما لال مانی گرفته و هیچ به زبان نمی آورد. زبان تر می کنم تا سکوت سنگین ناله ها را بشکنم که سر برمی دارد و می گوید: هنوز زوده. با چینی به پیشانی نگاهش می کنم و دست در جیب پالتویم می …برم: داره درد می کشه بنده خدا یک زانویش را کنار کیف سیاهش زمین می زند: زوده حاجی… امروز هفتاد و پنجه… حالا وقتش نیست. سر می چرخانم. چشم هایش بسته است. تنش زیر دست رضا و غلام از درد بهم می پیچد. ریتم پای راستم را روی زمین تندتر می کنم و میپرسم: تا چهار روز دیگه باید بزاریم درد بکشه؟ -من میگم هفته ی دیگه حاجی.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $39.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی