Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113491

Good night Poland
shab bekheir lahestan
عنوان : شب به خیر لهستان

Author: Rashidi, Behnaz
مولف/نويسنده : رشیدی، بهناز

ISBN: 978-622-7847-57-4

Publisher: mehr andish
ناشر : مهراندیش

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786227847574

ISBN: 978-6227847574

Volume 1: 160 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پشت جلد کتاب می خوانید: ما ... در برخورد با خود، در برخورد با دیگری، در برخورد با جهانی که در آن زندگی می کنیم، و در مواجهه با جهانی که در ما در جریان است، ضربه هایی را متحمل می شویم. و اینجا؛ نقطه اتصال این برخورد با تن و روان، آغاز داستان زندگی هرکدام از ماست. شب به خیر لهستان داستان زندگی زیست شده انسانی ست که بی آنکه بخواهد، بی وقفه در معرض تروماهایی است که بر تن و روانش می گذرد. همین است که سرمای زندگی تا روز آخر هم رهایش نمی کند؛ «چقدر سرد است دکتر! نه سردتر از آن روزی که خواهر مادرم را در اولین ورودم به لهستان دیده بودم. ولی سرد است و گوشت تنم، و استخوانم و رگ هایم همگی شان، نا آن چند دقیقه که خون ریزی تمام شود و من بمیرم، از سرما می سوزد، می شود دکتر؟! نه از آتش سوختن که با سرما؟ تابه حال از سرما سوخته ای؟! "تاول زده ای از سرما؟! استخوان های تنت از سرما درد گرفته است؟! کبود شده ای؟! بدترین احساس دنیا بود برای تنم این سرما، با هیچ چیز گرم نمی شدم، یک جا باید توی آن می پریدم تا راحت شوم، جهنم جای بهتری بود. گرم، پر از آتش ولی اینجا همه چیز یخ می زند.»

Subject: Persian literature (modern fiction), Persian literature (short stories)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی