Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113518

The mysticism of knowledge
Erfane Shenakht
عنوان : عرفان شناخت

Author: Hosouri, Ali
مولف/نويسنده : حصوری، علی

ISBN: 978-622-01-0836-8

Publisher: cheshme
ناشر : چشمه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786220108368

ISBN: 978-6220108368

Volume 1: 98 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در رازنای جهان روشن شده است که باور دینی و بویژه عرفانی هیچ گاه نیازی به خردورزی نداشته است. توده ی مردم با احساسات خود می گروند نه با خرد. خرد مایه ی پرهیز ، سنجش و برگزیدن از هر مجموعه ای است، ایمان مجموعه را بی کم و کاست و یکجا می پذیرد و بخش هایی از آن را در پناه فراروی ، اعجاز و نیروئی برتر از واقعیت، که با احساس انسان بازی می کند ، در سایه ی خشنودی و خودواسپاری می پذیرد و آن را درست می شمارد. این پدیده بیش از همه چیز در اعجاز دیده می شود. کارهای غیر عادی دشمنان و جادوگران و اعجاز ، ناتوان و تسلیم کردن، خرسند یا خشنود کردن پیرو نه مجاب کردن اوست

Subject: Mysticism, Philosophy (Iran)

موضوع کتاب: عرفان, فلسفه (ايران)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی