Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113519

A Narrative of Endurance (2 volumes)
ravayate mandegari (2 jeldi)
عنوان : روایت ماندگاری (2 جلدی)

Author: Sarshar, Homa
مولف/نويسنده : سرشار، هما

ISBN: 978-1-387-82444-1

Publisher: Kimia Foundation
ناشر : بنیاد کیمیا

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1401

Weight: 4

ISBN: 9781387824441

ISBN: 978-1387824441

Volume 1: 387 pages

Volume 2: 365 pages

Published in: Los Angles, USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ردپای ملت ها واقوام را می توان در گورستان هایی که سده ها پس از حضورشان در خطه ای کشف می شود، پیدا کرد و به شناختی هرچند ناکامل از آنان دست یافت. سال ها بعد، هنگامی که رهگذری کنجکاو پایش به شهر فرشتگان برسد و به دیدار هر یک از گورستان های این شهر برود، خواهد فهمید که در اواخر قرن بیستم واوایل قرن بیست و یکم، مهاجرانی در این شهر زندگی می کردند که در میان شان شمار زیادی هنرمند، فرهنگی، دانشگاهی، نخبه، کوشنده سیاسی و مبارز خستگی ناپذیر جلای وطن کرده یا از زندان جمهوری اسلامی گریخته بودند که شمع وجود تنی چند از آنان زود خاموش شد. سنگ نوشته های آرامگاه ابدی هر یک از اینان در گورستان های لس آنجلس، برلین، پاریس، لندن و شهرهای دیگر راویان کوچ بزرگ تاریخی اند و چندان زیاد که شمارش همگی کار آسانی نخواهد بود. نام هر یک از این بزرگان در خاک غربت خفته، به یاد آن رهگذر می آورد که بر سر این قوم مهاجر چه رفت و روایت ماندگاری شان چه بود.

Subject: History of Iran (biographies & memoirs), Memoirs

Availability: In stock

Paperback for $60.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی