Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113523

What is philosophy?
falsafeh chist?
عنوان : فلسفه چیست؟

Author: Ebrahimi Dinani, Gholamhosein
مولف/نويسنده : ابراهیمی دینانی، غلامحسین

ISBN: 978-622-6682-02-2

Publisher: naghde farhang
ناشر : نقد فرهنگ

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 3

Weight: 2

ISBN: 9786226682022

ISBN: 978-6226682022

Volume 1: 296 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : خود عنوان این کتاب یعنی "فلسفه چیست" یک پرسش فلسفی است که به جان خود فلسفه می افتد و سعی دارد فلسفه را از منظری فلسفی حلاجی کند. "شاید طرح پرسش فلسفه چیست؟ جز دیرهنگام و در ایام پیری و دوره ی واقع گویی امکان پذیر نباشد. درواقع، کم تر اثری در این باب به تحریر درآمده و به قفسه ها راه یافته است. این پرسش به هنگام بی قراری های گاه به گاه و در نیمه های شب رخ می نماید، زمانی که دیگر پرسشی برای طرح در ذهن نیست. این پرسش را پیش از این نیز طرح می کردند و دمی از طرح آن نمی آسودند، ولی این طرح پرسش زیاده غیرمستقیم یا ضمنی بود و بیش از آن، مصنوعی و انتزاعی؛ این پرسش را مطرح می ساختند و با ضبط و مهار چنان گذرا از آن می گذشتند که مشخص بود چندان هم دستخوش آن نبوده اند؛ [ گویی ] چندان هم سر عقل نبوده اند. شوق و اشتیاق فراوانی برای فلسفه ورزی داشتند و درباره ی چیستی آن از خود نمی پرسیدند، مگر از طریق اعمال سبْک ؛ کسی از طریق ناسبک به این نقطه نمی رسید که بالاخره بتواند بپرسد: ولی واقعا این چه بود که تمام زندگی ام را یکسره صرف آن کردم؟ پیری چیزهای زیادی را به ارمغان می آورد

Subject: Philosophy (general), Philosophy (world)

Availability: In stock

Paperback for $22.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی