Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113546

Smile from behind the barbed wire
labkhand az poshte sime khardar
عنوان : لبخند از پشت سیم خاردار ( داستانک های علیرضا رضایی)

Author: Rezaei, Alireza
مولف/نويسنده : رضایی، علیرضا

ISBN: 978-1-9160778-8-1

Compiler: Asadi, Houshang
ویراستار/گردآورنده : اسدی، هوشنگ

Publisher: mehri publication
ناشر : مهری

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9781916077881

ISBN: 978-1916077881

Volume 1: 395 pages

Published in: London

چکیده کتاب / در باره نویسنده : طنز علیرضا رضایی که در شکل از وسایل روزگار فضای مجازی بهره می برد و در مضمون از شعر ایرج میرزا ساده تر و از زبان معیار طنزنویسی حتی برنده تر است، رسانه های رسمی را می رماند و سردبیران ترسو را می گریزاند. و علیرضا چون همه آنان که بی پروا به دریا می زنند، تنها ماند و... داستانک های علیرضا که نخستین بار در «روز آنلاین» منتشر شده، اولین بخش از میراث کاری اوست که بعد از مرگ جانسوزش منتشر می شوند.

Subject: Persian literature (satire & joke & bon mot), Persian literature (short stories)

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی