Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113567


Ah va dam
عنوان : آه و دم

Author: Reza, Kazem
مولف/نويسنده : رضا، کاظم

ISBN: 978-622-95746-1-4

Publisher: roshdiye
ناشر : رشدیه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786229574614

ISBN: 978-6229574614

Volume 1: 154 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب، پنج داستان از قلم متفاوت و مسجع "کاظم رضا" را در بردارد و بعد از داستان هما، دومین مجموعه داستانی است که او در زمان حیات خود جهت انتشار مهیا کرده بود. تمام قصه‌های مجموعه داستان "آه و دم"، درست همانطور که نویسنده می‌خواست در این کتاب منتشر شده‌اند و با این که رشته‌ی زندگانی او بریده شد و نتوانست حاصل کار خود را به شکل منتشر شده ببیند، اما همه چیز آن طبق سلیقه و خواست شخصی‌اش در نظر گرفته شد. ترتیب و توالی قصه‌ها، ویرایش فنی، علائم سجاوندی و اعراب‌گذاری "آه و دم" همگی به نزدیک‌ترین شکل ممکن به خواست نویسنده صورت گرفته و ناشر تا جایی که توانسته، تغییری در آن صورت نداده است. طرح روی جلد کتاب "آه و دم" نیز اثر یکی از هنرمندان نامی ایران، "علی گلستانه" است که به زیبایی این مجموعه را مزین کرده است. مخاطب از خواندن داستان‌های دلنشین "آه و دم" و مشاهده‌ی نثر متفاوت "کاظم رضا" در خواهد یافت که او نویسنده‌ای معمولی نبود و حقا که از نوادر دوران بود. نویسنده‌ی که به دور از هیاهو و در خلوت شخصی خودش، چنان قلم و کاغذش را تنگ در آغوش گرفته بود که کلمه از تن او بر دل کاغذ می‌چسبید. قلم او جدا از قلم دیگر نویسندگان و کلمات او نیز متفاوت از کلمات آنهاست. نگاه مبهوت ادبیات معاصر، هنوز به قطار واژگان "کاظم رضا" دوخته شده است.

Subject: Persian literature (short stories), Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $13.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی