Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113574

Eastern Quarter
Chaharome Sharghi
عنوان : چهارم شرقی

Author: Valibaharvand, Zahra
مولف/نويسنده : ولی بهاروند، زهرا

ISBN: 978-622-7361-15-5

Publisher: shadan
ناشر : شادان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786227361155

ISBN: 978-6227361155

Volume 1: 665 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : شخصیت اصلی کتاب حاضر زنی به نام دنیز است که در تمام زندگی اش دچار حماقت شده و همه چیز را پای حماقتی بزرگ باخته است. دنیز شخصی به ظاهر آرام اما با حرفهای ناگفته ی زیادی دردرونش است. او به عنوان یک قربانی تجاوز حامل آسیب هایی در روح و روانش است. دنیز زمانی از تهران و آدم هایش دل کنده و به شهری دیگر رفته بود؛ اما اکنون به دلایلی مجبور به بازگشت به تهران است و تصمیم دارد دیگر از این شهر و آدم هایش نبازد. این اثر روایت ماجرای کسی است که می خواهد از تاثیر وقایع تلخ گذشته که مهر سکوت به دهانش زده اند رها شود و سکوتش را بشکند و در برابر کسانی که سال ها او را به خفقان وادار کرده اند، بایستد و با اراده ای راسخ یک زندگی با عشق بسازد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی