Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113579


Havaye shirin
عنوان : حوای شیرین

Author: Amin seresht, Mona
مولف/نويسنده : امین سرشت، منا

ISBN: 978-622-6722-80-3

Publisher: sedaye moaser
ناشر : صدای معاصر

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9786226722803

ISBN: 978-6226722803

Volume 1: 650 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب پیش رو در قالب داستانی خواندنی به روابط میان اعضای خانواده و تاثیری که نوع رابطه افراد بر زندگی هر یک از آن ها برجای می گذارد پرداخته است. این کتاب روایتی دارد از عشق، از سکوت، از نشنیدن و از ضرورت درک یکدیگر. هدی و خانواده اش در یکی از خانه های قدیمی بزرگ که هرگوشه ی آن در مالکیت خانواده ای است زندگی می کنند؛ او روزهای پایانی نوجوانی را پشت سر می گذارد و خود را برای آینده ای که انتظارش را می کشد آماده می کند؛ آیت پسر یکی از اهالی این خانه است، کسی که هوای هدی را دارد تا آن جا که مادر و خواهر دختر به رابطه ی آن دو بدبین شده اند و تلاش می کنند از دیدار آن ها پیشگیری کنند. اما درست در آخرین روز امتحانات هدی، آیت خودش را به او می رساند و از احساس قلبی اش برای دختر می گوید، از آینده ای که آن را با هدی می خواهد و از ترس این که مبادا دختر مورد علاقه اش را در روزهایی که مجبور است برای ادامه تحصیل و سربازی سپری کند از دست بدهد. آیت با حرف هایی که می زند هدی را به دنیایی دیگر وارد می کند و او را با کوهی از سوالات گوناگون مواجه می سازد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Hard Cover for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی