Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113678

Excuse
bahaneh
عنوان : بهانه

Author: Pourhosein, Niloufar
مولف/نويسنده : پورحسین، نیلوفر

ISBN: 978-622-2600-648

Publisher: sokhan
ناشر : سخن

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9786222600648

ISBN: 978-6222600648

Volume 1: 726 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : بهانه دختری مستقل و به شدت خودساخته، ناخواسته وارد یک بازی خطرناک می‌شود، دل به مردی می‌بندد که هر چه بیشتر او را می‌شناسد، پی به نقاط تاریکی در زندگی‌اش می‌برد، و این نقاط تاریک عشقش را به یک عشق ممنوعه بدل می‌کند! اما بهانه دختر عقب کشیدن نیست! در این اثنا مردی به نام باژه، که گرداننده‌ی این بازی بزرگ است، از بهانه درخواست همکاری می‌کند؛ در حالی که بهانه به هیچ عنوان این نام را نمی‌شناسد؛ کمر می‌بندد که ته و توی ماجرا را در بیاورد و باژه را پیدا کند، ولی نمی‌داند که در این مسیر…

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $45.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی