Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113687


Taghas
عنوان : تقاص (2 جلدی)

Author: Pouresfahani, Homa
مولف/نويسنده : پوراصفهانی، هما

ISBN: 978-622-2600723

Publisher: sokhan
ناشر : سخن

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1400

Edition: 6

Weight: 4

ISBN: 9786222600723

ISBN: 978-6222600723

Volume 1: 560 pages

Volume 2: 666 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : تقاص پس دادن حق من نبود. تو برای من خلق شده بودی تو عشق را به من آموختی و طوری مجنون وار من را لیلی می‌پنداشتی که من نیز لیلی ت شده بودم. اما ناگهان روزی به رازی پی بردم و بعد از آن به رازهای دیگر و این پایان و آغاز ماجرای ما بود. افسوس که همیشه زود دیر می‌شود. افسوس که اعتماد‌ها زود در هم می‌شکنند. افسوس که دروغ‌ها همواره با ماست. اما این را بدان که من تا ابد لیلی ت باقی خواهم ماند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $55.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی