Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113728

Bread and Mozzarella cheese
nan va panire mozarela
عنوان : نان و پنیر موزارلا

Author: Jalaei, Ali
مولف/نويسنده : جلائی، علی

ISBN: 978-622-747-1519

Publisher: mehrandish
ناشر : مهراندیش

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9786227471519

ISBN: 978-6227471519

Volume 1: 160 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آنچه در داستان‌های این مجموعه آورده شده، دربارۀ انسان است، دربارۀ شادی‌ها و رنج‌هایش. فرازوفرودهای روحی انسان' دست‌مایۀ عمدۀ این داستان‌هاست. هریک از اجزای این مجموعه سعی کرده است با پرهیز از ورود به دیدگاهِ قضاوت‌گرانه' نوری بر گوشه‌ای از روح انسانِ این عصر بتاباند تا خواننده را در مواجهۀ عریان با این روح متعالی قرار دهد. دغدغۀ اصلی در این داستان‌ها وجود قصه و پرداختن به درونیات آدمی در مسیر قصه و ایجاد دنیای پیرامون بشر در زیست معاصر اوست. در حقیقت، نقطۀ آغازگر هر داستان' تقابل روحِ بی‌مرز انسان با محدودیت‌های زندگی‌ست و مسیر داستان' دست‌وپنجه نرم کردن این روح بلند با مصائب زمینی دنیای امروز.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $16.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی