Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113758

Agha Mohammad khan Ghajar
agha mohammad khane ghajar
عنوان : آقامحمدخان قاجار

Author: Engheta, Dr. Naser
مولف/نويسنده : انقطاع، دکتر ناصر

ISBN: 978-964-320-540-9

Publisher: ferdows
ناشر : فردوس

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1394

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9789643205409

ISBN: 978-9643205409

Volume 1: 296 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب حاضر، به بیان سرگذشت و زندگی «محمدخان قاجار» و اتفاقات تاریخی دوران زندگی ایشان با روایتی داستانی می‌پردازد. در داستان می‌خوانیم: ««آقا محمدخان» از مرگ «شهریار زند» باخبر شد، بی‌درنگ به مازندران رفت و افراد قبیله خود را جمع‌آوری نمود و به مخالفت با زندیه پرداخت و پس از غلبه بر «جعفرخان زند» برادر «کریم‌خان»، تهران را به پایتختی برگزید. در تغییر سلسله زندیه به قاجاریه، «حاج ابراهیم کلانتر»، از بزرگان شیراز نقش بسزایی داشت، نخست در اثر مساعی «حاج ابراهیم»، «لطفعلی‌خان» فرزند جوان «جعفرخان» بر اریکه سلطنت نشست».

Subject: History of Iran (post Islam), History of Iran (Qajar)

Availability: In stock

Hard Cover for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی