Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113792

Wednesdays train
ghatare chaharshanbeha
عنوان : قطار چهارشنبه ها

Author: Dehghani, Anisa
مولف/نويسنده : دهقانی، انیسا

ISBN: 9782366124712

Publisher: nakoja
ناشر : ناکجا (فرانسه)

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2023

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9782366124712

ISBN: 978-2366124712

Volume 1: 360 pages

Published in: France

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رمان « قطار چهارشنبه ها» شرح اودیسه وار رها، دختر یک خانواده تحت تعقیب بهایی است که تاب آوردن بر دو عشق را به جان می خرد: عشق به معشوق، عشق به وطن این کتاب، رمانی است شخصیت‌محور و هر فصل آن از دریچه چشم یکی از پنج شخصیت اصلی داستان روایت می‌شود. رمان شرح سرگذشت خانواده‌ای چهارنفره است که هر کدام با شخصیت‌های فرعی دیگری گره خورده‌اند. پدر با بازجو ، مادر با خاله مهری، رها با ساسان، سینا با سهند و مونا و ساسان و چند تن دیگر. متین فردوسیان- پدر خانواده- در نقش فردی معتقد و مبارز در کشمکش با همسرش است که دیگر اعتقاد و مبارزه برایش رنگ باخته است و در تلاش است تا جایی که می‌تواند فقط خود را سرپا نگه دارد. او که آرزوهایش را از دست رفته می‌بیند همه را، از جمله همسرش متین فردوسیان را مقصر می‌داند و در هوای اندک آزادی است تا حداقل مطبش باز باشد و بیمارانش را ببیند و همین هم از او دریغ شده است. متین فردوسیان سال‌ها زندان و شکنجه را در ایستادگی بر عقایدش تاب آورده است و پس از آزادی در بین جمعیت بهاییان قهرمان مبارزه شناخته می‌شود. رها، دختری که جا پای پدر گذاشته است، گرچه همچون پدر معتقدی مومن به مذهب نیست ولی ایستادگی در برابر ستم را پاس می‌دارد و معتقد است مانند پدر برای آزادی باید جنگید و بر این حق پای فشرد و سهند، برادر خانواده، خود را از معرکه به در برده است تا در دنیایی راحت و آرام زندگی‌ معمول خود را پی بگیرد. پسر حامی خانواده است بدون اینکه به اعتقادات یا مبارزات آنها پایبند باشد و حتی در این باره سخن بگوید با این همه شامه خوبی دارد و از همان اول حس خوبی نسبت به بازجو ندارد که حالا فرسنگ‌ها دورتر از سرزمین آبا و اجدادی پدرش را که زمانی زیردست او شکنجه می‌شده یافته و با او طرح دوستی غریبی ریخته است و ...

Subject: Persian literature (modern fiction), Persian literature (novel), religion (Bahai)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی