Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113805

We are displaced
ma avareh shodeim
عنوان : ما آواره شده ایم

Author: Yousafza, Malala
مولف/نويسنده : یوسف زی، ملاله

ISBN: 978-622-6409-06-3

Publisher: Morghabi
ناشر : مرغابی

Translator: Taghavi, Monireh
مترجم : تقوی، منیزه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1998

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786226409063

ISBN: 978-6226409063

Volume 1: 184 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ملاله یوسف زی دختری پاکستانی است که در 15 سالگی، در راه بازگشت از مدرسه، به خاطر دفاع از حق تحصیل دختران مورد ترور نافرجام قرار گرفت و به انگلستان پناهنده شد. او در سال 2014 به خاطر تلاش هایش در زمینه حق تحصیل کودکان و جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. ملاله در مقدمه می گوید: من این کتاب را به این دلیل نوشتم که بسیاری از مردم درک نمی کنند که پناهنده ها آدم های معمولی هستند و تنها تفاوتشان با دیگران این است که آنها در میان یک سلسله زد و خورد گیر افتاده اند و ناگزیر به ترک خانه و عزیزان و تنها زندگی که می شناحتند شده اند. این کتاب بیان وقایعی است که تنها گوشه ای از بحران فزاینده پناهندگی در جهان معاصر را نشان می دهند. قصه دردناک انتخاب بین مرگ و زندگی.

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی