Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113810

Remembering Hope
omide zistan
عنوان : امید زیستن

Author: Rezai, Parastoo
مولف/نويسنده : رضایی، پرستو

ISBN: 978-1-59584-806-2

Publisher: Ketab Corporation
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2023

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9781595848062

ISBN: 978-1595848062

Volume 1: 231 pages

Published in: USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سرکار خانم دکتر پرستو رضائی نویسنده  کتاب جزو معدود نویسندگانی هستند که ضمن تسلط کامل بزبان فارسی و انگلیسی با تعدادی از زبانهای اروپائی نیز  آشنائی داشته که قابل تحسین و  تقدیرمیباشد. تحصیلات عالیه دانشگاهی را در آمریکا با درجه ممتاز در داروسازی گذرانده است. هم اکنون در ساندیه گو با همسر و دو فرزند خود زندگی می‌کند. باچنین سابقه ای اقدام بنوشتن داستانی بسیار جالب و جذاب وباالهام از یک داستان حقیقی بنام امید زیستن نموده ونهایتا هم آنرا به دو زبان تحریردرآورده وچاپ مینمایند.جالب است که نام یکی از قهرمانان  اصلی داستان (امید )بوده که اصل داستان با اسم ایشان عجین گشته است.واما خلاصه قسمتی ازآن:     داستان سرنوشت زوج جوانیست به نام امید و بهار که علی الرغم فاصله بسیار زیاد یعنی یکی این سر دنیا ( آمریکا) و دیگری آن سردنیا (ایران) با یک نوع خواستگاری بسیار جالب بسبک قدیم وجدید یک دیگررا ملاقات نموده وخیلی سریع  دلداده یکدیگر شده و خیلی زود پیشنهاد ونهایتا ازدواج کرده وزندگی عاشقانه را آغاز  مینمایند. اما در اوج خوشی وشادمانی روزگار غدار سرنوشت دیگری را برایشان رقم زد که هیچگاه و هیچکس قادر نبوده ونخواهد بود علت وچرایی آنرا دانسته وبازگو نماید که چرا این چنین اتفاقاتی میافتد. ولی علی الرغم همه مصائب این شیر زن مایوس نگشته و با کمک از خانواده و دوست‌های نزدیک با امید به زندگی ادامه می‌دهد.

Subject: Persian literature (modern fiction), Persian literature (novel), Persian literature (short stories)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Digital Edition for $9.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی