Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113844

A Dictionary of Biology (English- Persian)
farhang bozorge zist shenasi
عنوان : فرهنگ بزرگ زیست شناسی

Author: Honarnijad, Rahim
مولف/نويسنده : هنرنژاد، رحیم

ISBN: 978-600-105-027-5

Publisher: moaser
ناشر : معاصر

Language: Persian / English

Size: 6 x 9

Publication Year: 1396

Edition: 2

Weight: 4

ISBN: 9786001050275

ISBN: 978-6001050275

Volume 1: 1142 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : فرهنگ بزرگ زیست شناسی" کاری است از "رحیم هنرنژاد" که به همت نشر فرهنگ معاصر به عرصه ی چاپ رسیده است. این فرهنگ انگلیسی – فارسی بالغ که بر هزار صفحه واژه ی اساسی از جنبه های مختلف زیست شناسی را در بر گرفته، یکی از مهم ترین منابع موجود برای استفاده ی تحقیقاتی و مطالعه ی علاقه مندان است. "رحیم هنرنژاد" موفق شده بیش از سی هزار کلمه ی مهم و اساسی را که در شاخه های مختلف زیست شناسی به صورت مکرر به کار می روند، در "فرهنگ بزرگ زیست شناسی" جمع آوری کند و نشر فرهنگ معاصر آن را در حجم قابل قبول هزار صفحه ای در اختیار مخاطبان گذاشته است. رشته هایی از زیست شناسی که واژگان معادل آن ها در "فرهنگ بزرگ زیست شناسی" گردآوری شده از جنین شناسی ، تکامل و ژنتیک گرفته تا آناتومی ، بیوشیمی و بیوفیزیک را شامل می شوند. این فرهنگ همچنین واژگان مربوط به گیاه شناسی ، زیست شناسی سلولی، جانورشناسی بی مهرگان، زیست شناسی مولکولی، فیزیولوژی و اکولوژی را در برگرفته و علاوه بر آن واژگانی از بافت شناسی، میکروبیولوژی، جانورشناسی مهره داران و طبقه بندی های زیست شناسی را نیز شامل می شود. "رحیم هنرنژاد" در تدوین "فرهنگ بزرگ زیست شناسی" به گونه ای عمل کرده که خواننده نیازی به لغت نامه ها و فرهنگ های مختلف نداشته باشد. علاوه بر این ، عوامل عملی و کاربردی نیز در نظر گرفته شده است تا این فرهنگ بتواند خواسته های علمی گروه وسیع تری از محققان و دانشجویان را در بسیاری از زمینه های پژوهشی برآورده کند.

Subject: Dictionaries, Thesaurus (dictionaries)

Availability: In stock

Paperback for $75.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی