Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113846

High Sky is my Place
boland aseman jaygah man ast
عنوان : بلند آسمان جایگاه من است

Author: Mehrmand, Mohammad Hosein
مولف/نويسنده : مهرمند، محمد حسین

ISBN: 978-1-59584-795-9

Publisher: Ketab Corporation
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Publication Year: 2023

Edition: 1

Weight: 3

ISBN: 9781595847959

ISBN: 978-1595847959

Volume 1: 304 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برای پیروزی جامعه ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد و جای دولت در مراکز کار خودش، نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد. «ویکتور هوگو» - 1802-1885 تاریخ زندگی همه ملتها، خواه ناخواه دارای دورانهایی از شکستهای سیاسی و ناکامیهای نظامی یا اقتصادی است. اما اگر باید پیامی برای شما آورده باشم. این پیام این است که حیاتی ترین اصل در زندگانی یک ملت، بقای نیرومندی روحی او است، آنچه برای ملت بزرگی چون ملت ایران ضروری است این است که روح آن زنده بماند، و استوار بماند. دکتر رادها کریشنان، رئیس جمهوری هند و استاد ممتاز دانشگاه آکسفورد تهران 28 اردیبهشت 1342 آنکه برای بهروزی مردمان تلاش میکند و راه درست را نشان میدهد، بارها و بارها میزید و تا یاد سخنش جاریست، او زاده میشود. نیاکان ایرانیان در پیشگاه ملت بزرگ ایران از بدی هایی که در حق خانواده پهلوی کردم صمیمانه عذر میخواهم، هم چنین از شهبانو فرح، از شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی، بارها و بارها معذرت میخواهم، لطفا مرا ببخشید و حلالم کنید. اسماعیل خویی اینکه انقلابیون میگفتند شاه در اختیار آمریکا بود حقیقت نداشت من، دکتر میلانی با سند در کتابم اثبات کردم که شاه برای منافع ایران عملاً در جنگ با دولت آمریکا و دولتهای اروپایی و به ویژه انگلیس بود و من با سند و مدرک اثبات کردم که شاه قدمی جز برای منافع ایران برنداشت. عباس میلانی

Subject: History of Iran (contemporary), History of Iran (Pahlavi), Persian literature (biography & memoirs)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی