Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113853

Bidel and the conception of astonishment
bidel va enshaye tahir
عنوان : بیدل و انشای تحیر

Author: hasanli, kavoos
مولف/نويسنده : حسن لی، کاووس

ISBN: 978-964-165-254-0

Publisher: moeen
ناشر : معین

Language: persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1400

Edition: 2

Weight: 3

ISBN: 9789641652540

ISBN: 978-9641652540

Volume 1: 403 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : برای فهم زبان شعری بیدل، هیچ اثری گره گشاتر از خود شعر او نیست. کلید دریافت بسیاری از شعرهای بیدل در شعرهای دیگر او پنهان است. با حوصله مندی، شکیبایی و جست و جو می توان آنها را یافت و به کار گرفت. شعر بیدل به قصری باشکوه می ماند که اندرونی های تودرتو و غرفه های متعدد دارد. در برخی از این غرفه ها بسته است: اما کلید آن در طاقچه یا کشوی میز غرفه ای دیگر گذاشته شده است. با درنگ، بردباری، تمرکز و بازخوانی چندین باره، آرام آرام فضاهای تاریک، روشن می شوند، تصویرهای دلربا و فریبا خود را عریان می کنند و معنای نهفته، همچون پری پنهان شده ای از پشت پردۀ بیتها رخ می نمایند تا هوش از سر خوانندۀ خواهان ببرد.

Subject: Persian literature (critiques, reviews)

Availability: In stock

Hard Cover for $34.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی