Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113862


gozideh haghighat alhaghighat
عنوان : گزیده حدیقه الحقیقه

Author: sanaee, majdod ebne adam
مولف/نويسنده : سنائی ، مجدودبن آدم

ISBN: 964-5960-70-3

Compiler: halabi, ali asghar
ویراستار/گردآورنده : حلبی ، علی اصغر

Publisher: asatir
ناشر : اساطير

Language: persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1382

Edition: 3

Weight: 2

ISBN: 9645960703

ISBN: 964-5960703

Volume 1: 256 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : سنائی در روزگاری شاعرپرور به عرصه رسیده بود. با شاعران بزرگ و چیره‌زبان آن روزگار از جمله مسعود سعد سلمان، سیدحسن غزنوی، معزی، سوزنی سمرقندی و انوری و چند شاعر بزرگ دیگر معاصر بوده است. از این گروه با عثمان مختاری هم‌شهری خود رابطه دوستی و مودت داشته، معزی را مرثیت گفته و سوزنی او را به تلویح و تصریح هجو کرده است. حدیقه سنایی به‌راستی از حیث الفاظ و معانی در نوع خود همتا ندارد و در آن سنایی همه قدرت خود را به خرج داده و گنج گرانبهایی از حکمت یعنی نکته‌سنجی در مباحث دینی و مبانی اخلاقی پرداخته که نظیر آن کمتر دیده شده است. در این کتاب در ده بخش ابیاتی از این مثنوی ارزشمند گزیده شده و شرح داده شده است.

Subject: Persian literature (classical poetry)

Availability: In stock

Paperback for $20.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی