Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113919

Emperor And Angello
emperatoor va anjello
عنوان : امپراتور و آنجلو- دوزبانه

Author: Aghakhani, Ayoub
مولف/نويسنده : آقاخانی، ایوب

ISBN: 978-600-7826-56-0

Publisher: onvan
ناشر : عنوان

Translator: Beydokhti, Maryam
مترجم : بیدختی، مریم

Language: Persian-English

Size: Other

Publication Year: 1398

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9786007826560

ISBN: 978-6007826560

Volume 1: 76 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : داستان این نمایشنامه درباره ی مریم است که برای پیدا کردن همسر و فرزندانش که در جنگ از او گرفته شده اند، به آمریکا سفر می کند. در آمریکا، او با هونسو آشنا می شود و عاشق یکدیگر می شوند. هونسو به مریم آنجلو می گوید و مریم هم او را امپراطور. این دو تبدیل به بهترین دوستان هم می شوند و هونسو به مریم در فراگیری زبان انگلیسی کمک می کند. شخصیت اصلی نمایشنامه، مریم، شخصیتی شجاع و قوی است که به دنبال رسیدن به هدفش پشتکار زیادی دارد. او در جستجوی خانواده اش، در کشوری که به زبان و فرهنگ آن آشنای محدودی دارد، باید با مشکلات و مخالفین زیادی مواجه شود. هونسو به عنوان یک فرد آفریقایی در آمریکا، با چالش های خود درباره ی تبعیض نژادی دست و پنجه نرم می کند. اما این دو شخصیت با همدیگر همیشه حمایت می کنند و به یکدیگر کمک می کنند. این کتاب به عنوان یک نمایشنامه دو زبانه، با ساختار جالبی نوشته شده است.

Subject: Art (cinema), Art (scenario), Art (theatrical)

Availability: In stock

Paperback for $9.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی