Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113928


tavan va ghesehaye digar
عنوان : تاوان و قصه های دیگر

Author: Tolstoi, Lev Nikolaevich
مولف/نويسنده : تولستوی، لی یف نیکالایویچ

ISBN: 978-600-7826-99-7

Publisher: onvan
ناشر : عنوان

Translator: Shafiee, Fazaneh
مترجم : شفیعی، فرزانه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9786007826997

ISBN: 978-6007826997

Volume 1: 88 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : مردی پینه دوز به نام مارتین آدویچ در شهری زندگی می کرد. اتاقی با یک پنجره در زیرزمین داشت. پنجره ی آنجا رو به خیابان بود. از پنجره اتاق او آمد و شد مردم دیده می شد. با اینکه مارتین ادویچ فقط پاهای ایشان را می دید، از کفش هایشان تشخیص می داد که چه کسی رد می شود. مدت مدیدی بود که مارتین در همان زیرزمین زندگی می کرد و آشنایان بسیاری داشت. به ندرت کفشی را می دید که یک یا دو بار از زیر دستش رد نشده باشد. برای برخی از کفش ها کفی انداخته بود، برخی را وصله زده بود، برخی را دوخته بود یا رویه شان را تعویض کرده بود. بارها نتیجه کار خود را روی کفش ها دیده بود

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی