Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113992

Abolhasan Banisadr: prison notes addressed to his wife
abolhasan banisadr : yaddashthaye zendan khatab be hamsarash
عنوان : ابوالحسن بنی صدر : یاداشتهای زندان خطاب به همسرش 1341-1340

Author: Banisadr, Abolhasan
مولف/نويسنده : بنی صدر ، ابوالحسن

Publisher: enghelabe eslami
ناشر : انقلاب اسلامی

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1398

Edition: 1

Weight: 3

Volume 1: 407 pages

Published in: France

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در پی یورش قوای چترباز و کماندو به دانشگاه تهران در اول بهمن ۱۳۴۰، ابوالحسن بنی‌صدر که عضو کمیته دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی و مسئول اداره جنبش اعتراضی آن روز بود، در اول اسفند ماه ۱۳۴۰، توسط مأموران ساواک دستگیر شد و تا اواخر خرداد ۱۳۴۱ در زندان موقت شهربانی زندانی بود. گزارش روزهای زندان را برای همسرش عذرا حسینی که در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۴۰ با او ازدواج کرده بود، نوشته ‌‌‌است. بمناسبت ۴۱ ام سالگرد انتخاب ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب تاریخ ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸، دست نوشته های ایشان تحت عنوان «یادداشتهای زندان خطاب به همسرش» منتشر شده است. پیشگفتار این کتاب است که توسط فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر و عذرا حسینی، که کتاب را نیز تنظیم کرده است، نوشته شده است. در این پیشگفتار آمده است: ... 1- ابوالحسن بنی‌صدر متعلق به نسلی بود که ضربه و تحقیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را با تمام وجود لمس کرد و مصمم شد راه رهبرش، دکتر مصدق، را ادامه دهد و به نتیجه برساند تا که خود و نسلهای آینده، در وطنی مستقل و آزاد، زندگانی کنند. زمان نگارش این یادداشتها، «دوره اصلاحات در ایران» است؛ «اصلاحاتی» که حکومت امریکا به شاه تحمیل کرده بود. دکتر علی امینی، نخست وزیر آن دوره، به مردم و نیروهای سیاسی مخالف شاه و دانشجویان، وعده تحول از درون رژیم برای رسیدن به اهدافشان را می‌داد. شکست اصلاحات، در واقع، شکست هر نوع اصلاحات در نظام استبدادی را نویسنده در یادداشتها مشاهده و پیش بینی می‌کند. نسل پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سه جمله نویسنده را نیز لمس و تجربه کرده است:

Subject: History of Iran (Islamic Republic of Iran), History of Iran (Pahlavi)

Availability: In stock

Paperback for $35.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی