Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 113993

Last night's sky, tonight's sky
asemane dishab , asemane emshab
عنوان : آسمان دیشب ، آسمان امشب

مولف/نويسنده : نجف زاده ، مهسا

ISBN: 978-964-193-570-4

Publisher: nashre ali
ناشر : نشر علی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 2

Weight: 3

ISBN: 9789641935704

ISBN: 978-9641935704

Volume 1: 449 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : روایتگر زندگی دختری به اسم ساراست. دختری که خاص که عاشق نجوم است، عادت ها و رفتارهای خاصی دارد و علیرضا کسی که وارد زندگی او می شود، تنها کسی که موفق می شود بیشتر از همه به سارا نزدیک شود. بخشی از کتاب : " ..چشمانم را باز کردم و با دقت و حضور ذهن بیشتری به اطراف خیره شدم. روی صندلی دندان پزشکی خوابیده بودم. نگاهم روی دستگاه های عجیب و ناآشنایی که سمت دیگر صندلی قرار داشت ثابت ماند. حتی دلم نمی خواست به کارهایی که می شود با آن انجام داد فکر کنم. بوی نم خاک با آن بوی عجیب اتاق، در هم پیچید. از پنجره ی نیمه باز به بیرون خیره شدم. هوا کاملا تاریک بود. از آن فاصله نمی توانستم به درستی ببینم، ولی حدس این که باران می بارد چندان سخت نبود. آسمان مطبوع من پشت ابرهای سیاه پنهان شده بود. از این هوا بیزار بودم. ابر و باران، ابر و برف، ابر و هر چیز دیگری. صدای باز شدن در را شنیدم و در عرض ثانیه ای کوتاه بوی نسکانه تمام اتاق را پر کرد. به لیوان سرامیکی سفیدی که در دستانش جای داشت خیره شدم. عالی بود. فوق العاده بود. جلو آمد و من بی تابانه لیوان را از دستش بیرون کشیدم. آن را زیر بینی ام گرفتم و با چشمان بسته نفس عمیقی کشیدم. بوی خوبی داشت. جرعه ای نوشیدم. طعمش هم عالی بود. باید چند دقیقه دیگر صبر می کردم. هنوز برای نوشیده شدن خیلی داغ بود. ـ پیشنهاد می کنم یه تماس با خونوادتون بگیرید، حتما تا الان حسابی نگرانتون شدند.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $42.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی