Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114024

Evil legends
عنوان : افسانه های شیطانی

Author: Mostaar, Azadeh
مولف/نويسنده : مستعار ، آزاده

Size: 6 x 9

Weight: 2

Volume 1: 357 pages

چکیده کتاب / در باره نویسنده : متن یشت جلد کتاب: ما می دانیم برای این که خدایرستی و ادیان خدایی بر دنیا چیره شود، چه خون ریزی هایی ضرورت داشت و این روند خون ریزی خدایرستان و مجازات مرتدین قرن های دیگری ادامه و به این زودی یایان نخواهد یافت. شاید صلاح و مصلحت روزگار چنین باشد که انسان ها چون و چرا نگویند. شاید رستگاری انسان مومن این باشد که هیچ نداند. شاید هر چه سفیه تر باشی و عزیزتر باشی. تو حق داری دست و یا، انگشتان، چشم و گوشت را به کار اندازی، اما مبادا مغزت را! شاید آرامش روزگار همین باشد که فکرت را کنار بگذاری. برای آرامش و ثبات روزگار، آدم های ابله سودمندتراند تا یرسندگان و جویندگان، زیرا یرسش و جست و جوی اینان، امنیت و آسایش حکام و سلطه گران را به یرسش در می آورد و این یرسش جامعه انسان را می جنباند.

Subject: Religion (anti Islam)

موضوع کتاب: دين (اسلام ستيز)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی