Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114070


shabe hezaroyekom
عنوان : شب هزارویکم

Author: Beyzai, Bahram
مولف/نويسنده : بیضائی، بهرام

ISBN: 978-964-6751-822-8

Publisher: roshangaran va motaleate zanan
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 6

Weight: 1

ISBN: 97896467518228

ISBN: 978-96467518228

Volume 1: 110 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : "شب هزار و یکم" اثری است مشتمل بر سه نمایشنامه به قلم "بهرام بیضایی" که هر کدام از یک پرده تشکیل شده‌اند. پرده آغازین نمایش، داستان دختران جمشید را با ضحاک روایت می کند که از دید "بهرام بیضایی" هزار و یک شب با آنها شروع می‌شود. شهرناز و ارنواز داوطلبانه با ضحاک ازدواج می‌کنند و او را هر شب با یک داستان به خواب می‌سپارند تا یک جوان دیگر که مغزش، خوراک مارهای ضحاک است، نجات یابد. این ماجرا تا "شب هزار و یکم" ادامه می‌یابد و سرنوشت روی دیگرش را به ضحاک نشان می‌دهد. پرده‌ی دوم نمایش، روایتی است از یک ایرانی که هزار و یک شب یا هزار افسان را به زبان عربی بازگردانی می‌کند و توسط خلیفه مورد خیانت قرار می‌گیرد. "بهرام بیضایی" این نمایشنامه را چنان میخکوب‌کننده و مهیج نوشته است که نفس را در سینه‌ی خواننده حبس می‌کند. سومین نمایشنامه داستانی است که رنگ و بوی نسبتا جدیدی دارد و در خانه یک خان و همسرش اتفاق می افتد. همسر او هزار و یک شب می‌خواند اما خرافه‎‌های عصر می‌گویند که زنان نباید هزار و یک شب بخوانند وگرنه می‌میرند! زن که نامش روشنک است، خطر را به جان می‌خرد و با خواندن هزار و یک شب، در انتظار مرگ خود می‌نشیند اما او نیز شهرزادی دیگر است و در "شب هزار و یکم" اتفاق دیگری برایش رقم می‌خورد. "شب هزار و یکم" شش زن را در روایت‌هایی که زنانش فعال هستند و برای سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند، به تصویر می‌کشد و "بهرام بیضایی" در بازآفرینی کهن‌الگوی شهرزاد، قهرمانانی جذاب و متمایز را وصف کرده است.

Subject: Art (cinema), Art (scenario)

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی