Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114114

Classic Logic Puzzles
moamaha
عنوان : معماها (مجموعه تفکر نقاد-10)

Author: Fernandez, M./ Summers. G
مولف/نويسنده : فرناندز. م/ سامرز.ج

ISBN: 978-964-207-133-3

Publisher: akhtaran
ناشر : اختران

Translator: Sadri afshar, Gholamhosein
مترجم : صدری افشار، غلامحسین

Language: Pesian

Size: ~4.5 x 6

Publication Year: 1401

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9789642071333

ISBN: 978-9642071333

Volume 1: 272 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب مجموعه‌ای از معماهای گوناگون است از ساده‌ترین تا پیچیده‌‌ترین آنها. برخی از آنها از فرط سادگی خنده‌دار است و برخی به‌خاطر پیچیدگی نیاز به نوشتن و اندیشیدن دارد. این کتاب را من از زبان انگلیسی ترجمه کرده‌ام و سپس آن را جامه‌‌ی ایرانی پوشانده‌‌ام تا آسانتر باشد. این کار در مورد آثار ادبی شایسته نیست ولی در مورد مطالب کاربردی سودمند است. باید بگویم من آنها را بیشتر به خاطر خودم ترجمه کردم چون در ۸۲ سالگی امیدوارم به من کمک کرده باشد تا حد ممکن ازکارافتادنِ نیروهای ذهنی و توان فکری‌ام را کندتر کند. حل این معماها ورزش فکری دلپذیر و سودمندی است، هم برای جوانان تا نیروی فکری و استدلال را در خود پرورش دهند، هم برای پیران تا ذهن خود را از تنبلی و ازکارافتادگی بازدارند. از فایده‌‌های دیگر این معما‌ها استفاده از آنها در کلاسهای درس است، برای آموختن حل مسئله و شیوه درست فکر کردن به جوانان. از یادداشت زنده‌‌یاد استاد صدری افشار در ابتدای کتاب

Subject: Critical Thinking

موضوع کتاب: تفکر انتقادی

Availability: In stock

Paperback for $14.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی