Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114121

How to Improve Student Learning
ashnaei ba shiveye khoobe amookhtan va 30 tadbire amali baraye behter kardane yadgiri
عنوان : آشنایی با شیوه ی خوب آموختن و 30 تدبیر عملی برای بهتر کردن یادگیری(مجموعه تفکر نقاد-12)

Author: Paul, Richard / Elder, Linda
مولف/نويسنده : پل، ریچارد / الدر، لیندا

ISBN: 978-964-207-265-1

Publisher: akhtaran
ناشر : اختران

Translator: Amrabadi, Mahsa
مترجم : امرآبادی، مهسا

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9789642072651

ISBN: 978-9642072651

Volume 1: 139 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : آموزش نوعی کار فکری است؛ و هدف این کتاب هم سهل‌الوصول‌تر کردن و کاربردی‌تر کردن کار فکری در امر آموزش و یادگیری عمیق است. هدفش تلاش برای تحقق آرمانی دیرپاست: آموزش ذهن آزاد‌اندیش، ذهنی که پرسشگر است، کاوش می‌کند، و به‌واسطه‌ی اِشراف بر خود، پشتکار فکری و ابزارهاییادگیری بر دانش‌هایگوناگون احاطه پیدا می‌کند. این کتاب دو بخش اصلی دارد. در بخش اول، «شیوه‌ی خوب آموختن»، راهبردهایی پیشنهاد کرده‌ایم به این منظور که نه تنها دانش‌جوی خوب، بلکه دانش‌جوی ماهری بشوید. مخاطب بخش دوم، «30 تدبیر عملی برای بهتر کردن یادگیری»، بیش‌تر مدیران و آموزگاران نظام‌های آموزشی‌اند و در آن راهبردهایی برایارتقای شیوه‌ی تدریسپیشنهاد شده است. این راهبردها برآمده از نوعی رویکرد آموزشیِ مبتنی بر تفکر انتقادی است، و همچنین محصول واکاوی نقاط ضعفی که نوعاً در شکل معمول آموزش (یعنی تدریس/ پرسش/ آزمون) وجود دارد. ما امیدواریم خوانندگان این کتاب را به چشم منبعی ببینند که برای رسیدن به معناها و درک عمیق‌تر درمورد فرایند آموختن، می‌توان بارها و بارها آن را خواند. آنچه ارزش آموختن داشته باشد حتماً ارزشِ خوبْ آموختن هم دارد؛ و آنچه از همه بیش‌تر ارزش آموختن دارد خودِ فرایندِ آموختن است: پرورش و پیشرفت به‌واسطه‌ی کار فکری نظام‌مند درزمینه‌ی مهارت‌ها، عادت‌ها، و راهبردهای ذهن منضبط.

Subject: Critical Thinking

موضوع کتاب: تفکر انتقادی

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی