Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114122

How to write a paragraph: the art of substantive writing
ashnaei ba honare pormaye neveshtan
عنوان : آشنایی با هنر پرمایه نوشتن(مجموعه تفکر نقاد-15)

Author: Paul, Richard / Elder, Linda
مولف/نويسنده : پل، ریچارد /الدر، لیندا

ISBN: 978-964-207-258-3

Publisher: akhtaran
ناشر : اختران

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1401

Edition: 3

Weight: 1

ISBN: 9789642072583

ISBN: 978-9642072583

Volume 1: 92 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : اگرچه خواندن و نوشتن یک پاراگراف از مهارت های اولیه برای یک فرد تحصیل کرده است ، اما در آموزش اغلب نادیده گرفته می شود و ما از تکنیک های نگارشی آن غافلیم. نحوه نوشتن پاراگراف از ابزار تفکر انتقادی است که برای فرآیند نوشتن استفاده می کند تا دانشجویان را به سمت توسعه ارتباطات نوشتاری واضح ، موثر و معنی دار هدایت کند. کتاب «آشنایی با هنر پرمایه نوشتن» (براساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی) شامل فعالیت هایی برای بالا بردن مهارت های نوشتاری و توانایی های کلی استدلال است. خوانندگانی که از طریق این راهنما کار می کنند ، یاد می گیرند که واضح تر ، هدفمندتر بنویسند. از پیش فرض های هدایت کننده افکارشان آگاهی بیشتری داشته باشند و در رویکرد خود نسبت به نوشتن خلاقیت بیشتری داشته باشند.

Subject: Critical Thinking

موضوع کتاب: تفکر انتقادی

Availability: In stock

Paperback for $15.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی