Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114326

Zoroaster : A Global Perspective
zamane ziste zartosht
عنوان : زمان زیست زرتشت

Author: Nezhad, Shahin
مولف/نويسنده : نژاد، شاهین

ISBN: 978-1-7368819-1-0

Publisher: jonbesh renosanse Irani
ناشر : جنبش رنسانس ایرانی

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2024

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9781736881910

ISBN: 978-1736881910

Volume 1: 94 pages

Published in: USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این پژوهش به بررسی یافته‌های تاریخی، زبان‌‌شناختی، باستان‌شناسی، فلسفی و یزدان‌شناختی زرتشت و سروده‌های اشوزرتشت می‌پردازد تا برآوردی منطقی و دانشی از زمان زیست او به‌دست آورد. اهمیت برآورد زمان پیدایش زرتشت و آموزه‌های او، نشان دادن پیشی‌داشتن (تقدم) این اندیشمند و آموزگار ایرانی در برابر برآمدن فلسفه در جهان یونانی است. درباره‌ٔ زرتشت، اندیشمند نامی ایران باستان و نخستین چهره‌ٔ ایرانی در تاریخ تمدن جهانی، گفت‌وگو بسیار بوده است. زندگی این چهره در پشت غبار زمانه جامانده و از این‌رو گمانه‌‌زنی‌های بسیاری درباره‌ٔ او انجام شده است. ناهمسانی‌ها از نام این چهره‌ٔ پرآوازه‌ٔ ایرانی آغاز شده و به زادگاه و زیستگاه او نیز رسیده و درباره‌ٔ زمان زندگانی او که جُستار ما در این دفتر است، به اوج می‌رسد. ناهمسویی‌ها گاه به اندازه‌ای بزرگ جلوه می‌کنند که برخی سخن از استوره ‌(و نه تاریخی)‌ بودن زرتشت به میان می‌آورند. زرتشت نخستین چهره‌ٔ شناخته‌شده در تاریخ است که از جهان اخلاقی سخن گفت و هستی را از دریچه‌ٔ اخلاق ارزشیابی نمود. «نیچه» زرتشت را نخستین آفریننده‌ٔ جهان اخلاقی که ما در آن زندگی می‌کنیم، می‌دانست. زرتشت جستار «مسئولیت فرد» را پیش کشید و آن را به‌عنوان کانون اصلی جهان‌بینی آریایی برجسته کرد. او نه‌تنها آدمیان را خویشکار بهروزی و رستگاری خودشان می‌دانست بلکه آنان را یاوران اهورا مزدا در شکست‌دادن اهریمن و نیرو‌های زیانبار می‌شمرد.

Subject: Religion (Zarathustrian)

موضوع کتاب: دين (زرتشتی)

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی