Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114329

Influential women of Iran
zanane tasirgozare iran
عنوان : زنان تأثیرگذار ایران

Author: Emrani, Shadyar
مولف/نويسنده : عمرانی، شادیار

ISBN: 978-2-36612-477-4

Compiler: Rad, Reza
ویراستار/گردآورنده : راد، رضا

Publisher: nakoja
ناشر : ناکجا (فرانسه)

Language: persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 2024

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9782366124774

ISBN: 978-2366124774

Volume 1: 708 pages

Published in: France

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این کتاب مجموعه ای است گردآوری شده از نویسندگان زنی که الهام بخش دیگران بوده اند.اسامی زنانی که در این کتاب آمده است، به سه دسته بزرگ اما مرتبط به هم تقسیم شده اند. مؤلف واقف است که هر یک از زنانی که شرح حال آنان در این کتاب آمده است، ممکن است در بیش از یک زمینه فعالیت کرده باشند؛ اما، بنا به محدودیتها، نام آنها در دسته ای آمده که در آن شناخته شده تر بوده اند. همچنین به دلیل جلوگیری از طولانی شدن نوشتار سعی شده است تا فقط به خلاصه ای بسنده شود. فهرست این زنان که در این کتاب آمده شامل اولین بخش از فهرست بلند بالایی از این زنان است. فهرستی که حتی در مجموعه های بعدی نیز پایان نخواهد یافت؛ زیرا تا وقتی زنی بوده و هست که با استقامت، مقاومت و مبارزه روزمره تاریخ بشر را به پیش برده، چه آن نامداران، چه آن گمنامان، چه آن مسندیافتگان و چه آنان که در دورترین مناطق به حاشیه رانده شده اند، این فهرست ادامه خواهد داشت. «زنان تأثیرگذار ایران» اولین کتاب از مجموعه تلاش های برای بازگویی تاریخ زنان تأثیرگذار به انتخاب خود زنان است.

Subject: Women studies

Availability: In stock

Paperback for $27.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی