Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 114339

VOA STATION - A 30 Years Tale
istgahe VOA
عنوان : ایستگاه وی او ای - یک حکایت سی ساله

Author: Baharloo, Ahmadreza
مولف/نويسنده : بهارلو، احمدرضا

ISBN: 979-8-35095-142-4

Publisher: cine2publications
ناشر : سینه تو پابلیکیشن

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1403

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9798350951424

ISBN: 979-8350951424

Volume 1: 362 pages

Published in: USA

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب حاضر خاطرات مجری پرتوان و با تجربه بخش فارسی صدای آمریکا (وی او ای) می باشد که سی سال خاطرات خود را از کارکردن در این رسانه بیان نموده است. در بخشی از این کتاب آمده است: "... مهرداد از تهران، زنگ میزند، مژده می دهد که تصویر شما را میبینیم. نشانه میدهد رنگ کراوات و لباس من را. فریادهای شوق و هیجان در اطاق فرمان آنچنان بلند است که به استودیو به من هم میرسد. مهرداد دیگران را راهنمایی می کند که با رسیورها و آنتن های خود چکار کنند. فرمولی درست کرده که بشود. شماره فرکانسی را که می میدهیم، تبدیل و روی رسیورهای ایران پیدا کرد. لحظه ای دیگر از بندرعباس تلفن می شود مردم شروع می کنند همدیگر را راهنمایی کردن و تلفن بعدی و بعدی. ..به مهرداد می گویم می خواهیم برای تو به عنوان اولین تاماشاگر تلویزیون صدای امریکا هدیه ای بفرستیم . پاسخی می دهد و زنجیری از مهر برگردنم میاندازد که تا پایان این فصلی که «زندگی» نامش هست با من خواهد ماند. این یار هرگز ندیده به من می گوید. بزرگترین هدیه برای من دیدن «تو» بود و همین مرا بس.

Subject: Memoirs

موضوع کتاب: خاطرات

Availability: In stock

Paperback for $30.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی