Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 1175

mithraism
mohreye mehr
عنوان : مهره مهر

Author: farokhzad, pooran
مولف/نويسنده : فرخ زاد، پوران

ISBN: 978-1-59584-314-2

Compiler: farokhzad, pooran
ویراستار/گردآورنده : فرخ زاد، پوران

Publisher: ketab corp.
ناشر : شرکت کتاب

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1390

Edition: 1

Weight: 3.5

ISBN: 9781595843142

ISBN: 978-1595843142

Volume 1: 726 pages

Published in: United States

چکیده کتاب / در باره نویسنده : جستاري در پيش‌زمينه‌ها و بررسي بندادهاي آيين ميتره - مهر و نگاهي به رويكردهاي پس از پديدايي اين آيين در ايران و سرزمين‌هاي نزديك و دور

: اين كتاب، پژوهشي در خصوص آيين ميتره يا به عبارتي آيين مهرپرستي است كه با اشاره به چگونگي گسترش اين آيين در ايران، نيز ريشه‌ها و شاخه‌هاي متفاوت آن، صورت پذيرفته است. در اين كتاب، آيين ميترا (مهر) به عنوان نماد آريايي ـ ايراني تلقي گرديده، كاويده شده است. گفتني است مهر در فارسي به معناي دوستي و محبت، نيز به معناي خورشيد و ماه هفتم از ماه‌هاي سال است. مهر، خداوند روشني بوده و از پيمان‌ها و مردم وفادار به پيمان‌ها حمايت مي‌كرده است. مهرپرستي از همان آغاز، آييني براي گروه‌ها و دسته‌هاي كوچك بود و در اصل معابد مهر در غارها بنا شده بود. ظاهرا مهر، تابع اهورامزدا و زروان اكرانه (زمان نامتناهي) بوده و خود به عنوان آفريننده و واسطه‌ي ميان انسان و خدايان برتر، پرستش مي‌شده است. حوادثي كه به مهر نسبت داده شده عبارت است از: تولد او از سنگ و تيراندازي او به تخته‌سنگي براي بيرون آوردن آب، تعقيب گاو نر و كشتن او از روي اكراه و اتحاد او با خداوندگار خورشيد و شركت با او در ضيافت و عروج به آسمان در گردونه‌ي خورشيد. در منابع ديني ايراني، مرگ گاو موجب زايش موجودات زنده است و بدين‌ترتيب مهر با كشتن گاو نر، آفريننده‌ي موجودات زنده محسوب مي‌شود

Subject: Religion (general)

موضوع کتاب: دين (کليات)

Availability: In stock

Paperback for $40.00

Digital Edition for $9.99

available at Google Play
Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی