Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 11993

being a woman : fulfilling your femininity & finding love
zan boodan : be zananegie khod tahaghogh bakhshid va eshgh ra beyabid
عنوان : زن بودن : به زنانگی خود تحقق بخشيد و عشق را بيابيد

Author: grant, toni
مولف/نويسنده : گرنت، تونی

ISBN: 964-7656-20-3

Publisher: varja vand
ناشر : ورجاوند

Translator: ganjizade, foroozan
مترجم : گنجی زاده ،فروزان

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1398

Edition: 7

Weight: 1

ISBN: 9647656203

ISBN: 964-7656203

Volume 1: 222 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : این كتاب ، رویكردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می كند . به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می دهد و به تفاوت های روان شناسانه و بیولوژیكی میان جنسیت ها می پردازد و حاوی مباحثی است كه مخاطب آن فقط زنان نیستند . آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این كتاب ، ضرورت امروز زیستن است . "زن امروزی مردی بدلی است؛ با مردان واقعی در جنگ است و به همین علت آشفته و نا آرام است." روش برخورد زنان نسبت به مردان هیچ ارتباطی به جایگاه زن در جهان ندارد... با این حال اکثر زنان امروزی، حتی آنهایی که به دستاوردهای کمی نایل شده اند، نسبت به جنس مخالف نگرشی رقابتی دارند و با آنها مبارزه می کنند تا مردانی بهتر از آنها باشند آقا بودن به معنی محترم بودن و آبرومند بودن و بر طبق مقررات و قانون عمل کردن است. خانم بودن همواره مهربان تر، ملایم تر و بخشنده تر و حساس تر بودن به ظرافت های کوچکی است که جهان را برای زیستن مکانی راحت تر، متمدن تر و فرهیخته تر می کند این بیان، به احتمال زیاد بسیاری از زنان امروز را می رنجاند. زنان امروز عادت کرده اند که ملایم تر و حساس تر بودن را نوعی توهین به خود تلقی کنند، حتی اگر واقعاً این طور باشند. امروزه "gentle sex" یا "جنس لطیف" برچسبی نا خوشایند برای اکثر زنان است. شاید به این دلیل که در گذشته های دورتر، هنگامی که زنان با جنس لطیف بودن مشکلی نداشتند، از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز در موضع ضعف و وابستگی محض بودند. بنابراین ضعف و ناتوانی زنان چیزی است که با این کلمه برای آنها تداعی می شود. در جامعه ای در حال گذار مانند جامعه ما نیز کم نیستند زنانی که هنوز لطیف شمرده می شوند، اما از دستیابی به بسیاری از حقوق خود و همچنین استقلال نسبی، ناتوانند. با تمام این احوال، ملایمت در عین قدرت است که به نظر من یک زن را به یگانگی قدرت های درونش نزدیک می کند. "تلاش برای هماهنگی و توازن در وجوه مختلف شخصیت، همواره عرصه آزمون و مبارزه ای مادام العمر برای مردان و زنان بوده است

Subject: Psychology (women)

موضوع کتاب: روانشناسی (زنان)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی