Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 12004


sar be roye shaneha
عنوان : سر به روی شانه ها

Author: troyat, henri
مولف/نويسنده : تروايا، هنری

ISBN: 964-5570-67-0

Publisher: ghatre
ناشر : قطره

Translator: tavali, majid
مترجم : تولی، مجيد

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1380

Weight: 1

ISBN: 9645570670

ISBN: 964-5570670

Volume 1: 206 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : ...اتین با نگاه ,دور شدن سبکبار و رقصاناو را در روشنایی آبی رنگ و غبار آلودی که شانزه لیزه را آکنده بود,دنبال کرد .خیلی زود شبح او در توده خزنده گردشگران گم شد.اتین برگشت و بسرعت در خیابان به راه افتاد ...چهره,تابلو ها و بوقها بین افکارش فاصله می انداخت. این تجربه آخر همه چیز را ثابت میکرد.اواز هیچ چیز لذت نمیبرد.با هیچکس هم به تفاهم نمی رسید.اوخود را در موقعیتی مبهم در برابر کل دنیا می دید.با شهامت کوشید آینده اش را تصور کند:اتین در سی سالگی ,اتین در چهل سالگی,با زن و بچه ,با شغل و یک شکم کوچک... خنده دار بود .با خود می گفت :"من ماندنی نیستم"...

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $12.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی