Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 14950


53 nafar
عنوان : 53 نفر

Author: alavi, bozorg
مولف/نويسنده : علوی، بزرگ

ISBN: 978-964-351-068-8

Publisher: negah
ناشر : موسسه انتشارات نگاه

Language: farsi

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1399

Edition: 1

Weight: 1

ISBN: 9789643510688

ISBN: 978-9643510688

Volume 1: 328 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در واقع گزارشی داستان‌وار از بزرگ علوی (1282 – 1375) که در 1330 منتشر شد. کتاب 53 نفر به شمار کسانی اشاره دارد که در زمان رضاشاه به جرم عضویت و فعالیت در گروهی اشتراکی بازداشت و محاکمه و به محکومیت‌های متفاوت زندانی شدند و در رأس آنان “تقی ارانی” جای داشت. بزرگ علوی، که خود یکی از پنجاه و سه نفر و به هنگام بازداشت معلم بوده ضمن روایت رویدادهای واقعی، با هنر نویسندگی داستانی شیرین و جذاب و خواندنی پدید آورده است. وی در سه فصل این کتاب به شرح احوال و حوادثی پرداخته که از زمان بازداشت تا لحظه آزادی در 25 شهریور 1320 شاهد آن‌ها بوده است..

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $25.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی