Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 15352


taatre iran dar gozare zaman 2: az 1342 ta 1357
عنوان : تئاتر ایران در گذر زمان 2: از 1342 تا 1357

Author: shahbazi, kazem/ kian afraz, azam
مولف/نويسنده : شهبازی، کاظم/ کیان افراز، اعظم

ISBN: 978-964-2837-32-8

Publisher: Afraz
ناشر : افراز

Language: Persian

Size: 6 x 9

Publication Year: 1387

Edition: 1

Weight: 4

ISBN: 9789642837328

ISBN: 978-9642837328

Volume 1: 680 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : در سال 1292 ش گروهي از رجال و شخصيت‌هاي بنام ايران، تئاتر ملي را تشكيل دادند و در طبقۀ فوقاني مطبعۀ فاروس (خيابان لاله‌زار) فعاليت هنري خود را آغاز كردند. اعضاي اين گروه بيش‌تر كارمندان وزارت امور خارجه و ساير وزارت‌خانه‌ها بودند. آن‌ها براي آن كه بتوانند هدف خود را عملي و نمايش‌هايي را تنظيم كنند از سيد علي نصر نيز دعوت به عمل آوردند. اولين نمايش گروه مزبور اجراي نمايش‌نامۀ "وهم" نوشتۀ "عيسي بهرامي" بود كه در حضور "ظهيرالدوله"، حاكم تهران، اجرا شد. در سال 1300 ش كلوپ "ايران جوان" به همت جوان‌هاي تحصيل‌كرده‌ و اروپا ديده‌اي چون دكتر سياسي، ذبيح بهروز، تيمورتاش و مشرف‌الدوله نفيسي تاسيس شد. در سال 1302 ش علي نقي وزيري به ايران آمد و كلوپ موزيكال را تاسيس كرد و ضمن فعاليت‌هاي موسيقي در زمينۀ تئاتر نيز فعاليت داشت. در سال 1304، وزارت "معارف، اوقاف و صنايع مستظرفه" امتياز تشكيل گروه "كمدي ايران" را به نام سيدعلي نصر صادر كرد. اين روند ادامه پيدا كرد و در عرصۀ تئاتر، هنرمندان بسياري خوش درخشيدند. روند سريع رشد تئاتر از سال 1333 به بعد، به خاطر شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در تهران، تئاتر پيشگامان را به تشكل گروه فراخواند و از اين زمان به بعد گروه‌هاي تئاتري بسياري ايجاد شد، از جمله گروه هنر ملي، گروه زمان، گروه تئاتري پازاگارد و... در اين گروه‌ها هنرمنداني چون پري صابري، حميد سمندريان و... حضور داشتند. در اواخر دهۀ 1320، ضرورت آموزش تئاتر به طور جدي در كشور احساس شده بود كه طي آن ماموريتي به دكتر مهدي فروغ مبني بر تاسيس سازماني به منظور اشاعۀ هنر تئاتر از طريق تربيت هنرمندان مستعد داده شد و سرانجام دانشكدۀ هنرهاي دراماتيك در سال 1343 شمسي تاسيس شد و اين شاخۀ هنري به صورت آكادميك فعاليت خود را آغاز كرد. نگارنده در كتاب حاضر تاريخچۀ تئاتر تهران را بيان و سير تحولات اين شاخۀ هنري را به طور جدي از سال 1342 تا 1357 هـ . ق بررسي كرده است. در بخشي از كتاب فهرست نمايش‌هاي اجرا شده در سالن‌ها، تالارها و مكان‌هاي نمايشي در تهران در طي سال‌هاي مذكور بازگو شده است.

Subject: Art (theatrical)

موضوع کتاب: هنر (تئاتر)

Availability: In stock

Hard Cover for $39.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی