Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 15592


zahir
عنوان : زهير

Author: coelho, paulo
مولف/نويسنده : پائولو، کوئیلو

ISBN: 964-8497-30-3

Publisher: karevan
ناشر : کاروان

Translator: hejazi, arash
مترجم : حجازی، آرش

Language: Persian

Size: ~4.5 x 6

Publication Year: 1385

Edition: 2

Weight: 1

ISBN: 9648497303

ISBN: 964-8497303

Volume 1: 436 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : کتاب زهیر نوشته پائولو کوئیلو، نگارنده ای مشهور و با اثرهای پرفروش و پولدار است. هر دری به روی او باز می شود . زنش به او علاقه بسیار دارد. پس از مدتی زن او ناپدید می شود و ردی از او به جای نمی ماند. از او تنها زهیر باقی می ماند.زهیر با یک ذهن و فکری گذرا آغاز می شود ولی اندیشه و روح آدمی را اشغال و تصرف می نماید.نگارنده ای معروف متوجه می شود که زنش که یکی از خبرنگاران جنگ بوده مفقود گشته و اثری از او وجود ندارد. هر اندازه سپری شدن وقت واسه ی این نگارنده پیروزی زیادتر و عشقی جدید با خود می آورد.ولی نبود زنش او را بسیار آواره و سرگردان می کند. چه اتفاقی بر سر زنش آمده است.او را ربوده اند با به قتل رسانده اند و یا تنها از سرنوشت زناشویی خویش خسته گشته و او را ترک نموده است.گشتن نگارنده به دنبال همسرش و واقعیت سرنوشت خودش او را از فرانسه به اس‍پانیا و کرواسی و عاقبت دشت های غم انگیز و زیبای آسیای میانه می رهاند و زیادتر او را از محیط با امنیت جهان خویش به مسیر و راهی به طور کامل ناشناخته برده و به دنبال درک جدیدی از مفهوم عشق و نیروی سرنوشت می برد .

Subject: World literature (fiction)

Availability: In stock

Paperback for $10.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی