Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 18261


safare tanhai
عنوان : سفر تنهایی

Author: gholamdoost, hadi
مولف/نويسنده : غلام دوست، هادی

ISBN: 964-351-352-1

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1386

Edition: 1

Weight: 2

ISBN: 9643513521

ISBN: 964-3513521

Volume 1: 557 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : معرفي مختصر كتاب: معلم روستايي كه تمام رويايش نويسنده شدن است در ابتداي سال تحصيلي جديد همراه همسر و دو فرزندش به روستايي اعزام مي‌شود كه مردمش در نهايت فقر زندگي مي‌كنند و از داشتن برق و وسايل بهداشتي و حمام و... محروم هستند. معلم به علت احساس وظيفه‌ و انسان‌دوستي با مشكلات روستاييان درگير مي‌شود، اما براي بسياري از آن‌ها راه حلي وجود ندارد: دعواهاي طايفه‌اي، زد و خورد، قتل و.... آن‌قدر براي مردم و براي نوشتن و تدريس وقت گذاشته كه خانواده‌ي خويش را به دست فراموشي سپرده است. تمام وجودش رنج شده و هميشه دنبال راه حلي براي مشكلي جديد مي‌گردد. از روستا و مردمش گذشته، مدرسه و بچه‌ها نيز برايش دردسرساز و مشكل‌آفرينند. با همه‌ي اين‌ها زمان مي‌گذرد و سال تحصيلي به پايان مي‌رسد. معلم با خانواده‌اش به شهر خودشان بازمي‌گردند. پس از چند روز كه وي براي سامان‌دهي به دفترهاي مدرسه و انجام آخرين كارهايش به روستا بازمي‌گردد، يك روز عصر براي رسيدگي به وضع خانواده‌اي به منزلشان رفته و در يك لحظه غفلت از بالكن جلوي اتاق به پايين پرت شده و مي‌ميرد.

Subject: Persian literature (novel)

Availability: In stock

Paperback for $23.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی