Cart
0 item(s)

Product Detail

Item Number: 2060


tatare khandan
عنوان : تاتار خندان

Author: Saedi, Gholamhosein
مولف/نويسنده : ساعدی، غلامحسين

ISBN: 978-964-351-423-5

Publisher: negah
ناشر : نگاه

Language: Persian

Size: 5½ x 8½

Publication Year: 1397

Edition: 1

Weight: 1.5

ISBN: 9789643514235

ISBN: 978-9643514235

Volume 1: 374 pages

Published in: Iran

چکیده کتاب / در باره نویسنده : رضا پزشکی می باشد که از سمت معشوقه ی خویش زخم بزرگی خورده و برای این تصمیم گرفته قید تمام چیز های وجود داشته در زندگیش را بزند و به روستایی در دور دست به اسم تاتار راهی شود. رضا پس از رسیدن به روستا می فهمد که که تاتار تشکیل شده از دو دهکده می باشد یکی تاتار خندان و تاتار گریان و مقصد زندگی رضا همان روستای تاتار خندان است .

Subject: Persian literature (modern fiction)

Availability: In stock

Paperback for $18.00

Quantity

Shop by

Subjects
فهرست موضوعی